Zvracanie, nevoľnosť, kinetózy

--%
Indikácie: Prevencia a liečba nevoľností spojených s cestovaním v dopravných prostriedkoch / auto, autobus, lietadlo, loď/. Nevyvoláva ospalosť.Kontraindikácie: Nie sú známe. V...
--%
Indikácie: Bez odporúčania lekára na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania pri cestovaní dopravnými prostriedkami (auto, vlak, lietadlo, loď). Na odporúčanie lekára je...