Suchý kašeľ (neproduktívny)

--%
Indikácie: Účinná látka lieku je oxeladin, čo je syntetické, centrálne pôsobiace, neopiátové, neantihistaminové antitusikum. Liek sa používa na symptomatickú liečbu obtiažneho,...
--%
Indikácie: Sinecod obsahuje liečivo butamirátiumdihydrogencitrát,, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antitusiká- lieky tlmiace kašeľ. Sinecod sa používa na symptomatickú...