Infekcie

--%
Charakteristika: Rýchlotest na zistenie baktérie Helicobacter pylori.Princíp testu:Test krvi z prstaImunologické zistenie protilátok IgG proti baktérii Holicobacter pylori v...